Bio

Ironman Mikael Jämsänen – työtä tarmolla ja sydämellä lasten oikeuksien edistämisen puolesta

Mikael elämäntyöstään ja Ironman-projektistaan omin sanoin:
”Aloitin työni syksyllä 2009 kun perustin Lasten Oikeuksien Tuki ry:n. Ensimmäinen tavoitteeni oli uudistaa vuodelta 1975 peräisin oleva, vanha lapsen oikeuksia loukkaava isyyslaki. Sinnikkyyttä, pitkäjänteisyyttä ja tahdonvoimaa tarvitaan jotta tavoitteisiin päästään. Alkusykäyksen ja intohimon elämäntyölleni antoi traumaattinen lapseni menetyskokemus, jota seurasi oman työni menettäminen ja masennus. Suuresta surusta huolimatta päätin kääntää vaikeudet positiiviseksi voimaksi ja ottaa rohkeita askelia tuntemattomaan. Elämäni suurimmasta kriisistä tuli elämäni suurin voimanlähde ja löysin oman unelmani auttaa muita.

Laitoin kaiken peliin isyyslakiuudistuksen saavuttamiseksi, myin omaisuuteni ja lähdin matkaan pelkäämättä. Marssin eduskuntatalon portaille 28.5.2009, pidin mielenosoituksen ja näytin, että olin päättänyt viedä tavoitteeni loppuun asti. Päämäärääni ei tuntunut uskovan kukaan ja ihmiset puhuivat mahdottomasta tehtävästä. Tulevien vuosien aikana kävi kuitenkin toisin: askel askeleelta alettiin kaataa luutuneita asenteita ja käytäntöjä kaikkien lasten oikeuksien puolesta. Pieni tekemisen puro sai voimaa kohtaamistaan ihmisistä ja onnistumisen kokemuksista, ja jatkoin entistä luottavaisempana kohti päämäärääni.

Vuosia jatkunut vapaaehtoistyöni lasten ja nuorten auttamiseksi tuotti viimein tulosta 15.12.2014. Hetki oli äärimmäisen voimakas ja ikimuistoinen. Istuin yksin eduskunnan parvekkeella, ranteessani oleva kello näytti aikaa 22.00. Seuraavassa hetkessä eduskunta hyväksyi uuden isyyslain ja unelmani toteutui. Historiallinen hetki ja merkittävä lapsen oikeuksia tukeva lakiuudistus, mietin kyyneleiden noustessa silmiini. Yli 14 000 tunnin vapaaehtoisurakka oli huipentunut: uusi laki tulisi edistämään tasa-arvoa, jaettua vanhemmuutta, lapsen oikeuksia, asemaa ja näkökulmaa. Ulos kävellessäni ajattelin miten uudistus tulisi tukemaan ja turvaamaan paitsi lasten, myös perheiden hyvinvointia tulevaisuuden Suomessa.

Vapaaehtoistyötä isolla vaihteella
Syksyllä 2011 vapaaehtoistyöni lasten oikeuksien puolesta sai uutta huomattavaa tukea. Tein kansainvälisen yhteistyösopimuksen maailman suurimman lasten oikeuksien opetusohjelman, World´s Children Prize, kanssa, jonka suojelijana toimii mm. Ruotsin kuningatar Silvia. Ohjelma pyrkii tuomaan YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen periaatteet ja määräykset koko Suomen tietoisuuteen lasten ja nuorten itsensä välittäminä. Ohjelman päätavoitteena on olla vaikuttamassa inhimillisempään maailmaan, jossa kaikki kunnioittavat lapsen oikeuksia ja jossa jokaisella sukupolvella on mahdollisuus kasvaa maailmankansalaiseksi. Visioni kaikkien Suomen yläkoulujen mukaan saamiseksi ohjelmaan sai näin alkunsa.

Vuonna 2013 lähdin rakentamaan elämäntaitoihin perustuvaa yhteiskuntavastuuhanketta Suomen nuorille. Projektin lähtökohtana oli Suomi, jossa nuoret uskovat itseensä, tulevaisuuteensa ja omiin kykyihinsä. Sen tarkoituksena on tuoda tärkeiden elämäntaitojen, kuten henkilökohtaisten vahvuuksien ja hyvien ihmissuhdetaitojen valmennusta, yläkouluikäisille. Projektin päämääränä on, että vuonna 2020 jokaisessa suomalaisessa koulussa opetettaisiin elämäntaitoja – onnellisen elämän mahdollistavia kansalaistaitoja.

Viime vuonna toteutin myös Unelmille Siivet -hyväntekeväisyyskonsertin, jolla kerättiin varoja uudelle hankkeelle, jonka tavoitteena oli – ja on tulevaisuudessa – saavuttaa kaikki Suomen koulut ja auttaa 250.000 nuorta seuraavan 5 vuoden aikana. Järjestin konsertin vapaaehtoistyönä Barona Areenalla 3.12. Tapahtuma tv-taltioitiin sekä esitettiin 26.12 ja 29.12 Yle TV2 kanavalla.

Kova koulu, tinkimätön päämäärä
Rohkeudella on elämässä hintansa ja joskus pitää epäonnistua jotta voi kasvaa. Niin kävi minulle. Konsertti teki taloudellisesti raskaat tappiot. Menetin osa-aikaisen työni jolla elin ja olin rahoittanut toimintaani omasta unelmastani. Velat jäivät ja taloudellinen kriisi syveni. Tarvitsin henkisiä voimavaroja ja elämäntaitoja enemmän kuin koskaan ja eteenpäin oli mentävä, vaikka kontaten. Tämän kaiken olin tehnyt yli 14 000 tunnin vapaaehtoistyöllä lasten oikeuksien ja nuorten auttamisen puolesta 23 m2 kotitoimistossa, nyt kivitalon kokoinen paino niskassa.

Vapaaehtoistyö on voimakas ja merkittävä voimavara yhteiskunnallisten asioiden eteenpäin viemiselle, oma tarinani on hyvä esimerkki siitä. Jälkikäteen ajattelen, että oman lapsen menetys oli minulle lahja, se antoi voimavarat toiminnalleni ja pohjan uskolleni parempaan. Vaikka toiminta Lasten Oikeuksien Tuki ry:ssä nyt päättyykin, matka on ollut arvokas, opettava ja merkityksellinen – ja se jatkuu entistä vahvempana ja kokemusrikkaampana.

Usko, tahto ja Ironman
Tämä Ironman KONA -kisaprojekti ei ole minulle vain kisa, vaan on osa elämäntarinaani ja unelmaani. Näen sen matkana sisimpääni löytämään itsestäni niitä vahvuuksia ja voimavaroja, joilla pääsen elämässäni eteenpäin. Haluan rikkoa omia rajojani ja toteuttaa päämäärääni koko sydämellä. Suuri haaveeni on jättää maailmaan omanlaiseni, positiivinen jälki.

Haluan tuoda esille suurta elämän rohkeutta ja päättäväisyyttä sekä inspiroida ihmisiä uskomaan omiin unelmiinsa, sillä kaiken kokemani perusteella voin sanoa, ettei elämässä mikään ole mahdotonta toteuttaa jos vain on uskoa ja tahtoa. Näen Ironman-projektini symbolina elämänvoimalle, vaikeidenkin asioiden kohtaamiselle ja rohkeudelle niiden ylitsepääsemiseksi. Paljon on kiinni uskosta ja unelmista meidän kaikkien kohdalla, ja nimenomaan tähän Ironman, eräänlainen ultimaattinen sietokykytesti, mielestäni perustuu.

Kona Kisaprojekti on nyt virallisesti käynnistetty ja lupaukseni kuuluu: tästä päivästä lähtien omistan jokaisen juoksuaskeleen, jokaisen polkaisun, jokaisen uintivedon, jokaisen treenikisan ja joka ikisen hikipisaran lasten oikeuksille, Suomen nuorille ja heidän tulevaisuudelleen. Jokainen nuori on tärkeä, arvokas ja hänellä on tulevaisuus.